Магистърска програма „Дигитален мениджмънт в туризма на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на катедра „География на туризма“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“връчва наградата SMARTOURISM.BG в категория „Университетска програма“ на Доц. Д-р Соня Георгиева за Магистърска програма „Дигитален мениджмънт в туризма“ на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Leave a Reply