IT.HORECA.EDUCATION

ОБУЧЕНИЕ за специализиран софтуер в областта на туризма CLOCK PMS+

За периода 2022 – 2023 в глобален план CLOCK преминава към облачна услуга с променени интерфейс, функционалности и съдържание. За да отговори на най-актуалните търсения на пазара на труда, ПроАктивен Персонал ЕООД инвестира в необходимата инфраструктура, за да продължи да предоставя конкурентна услуга и новата версия на специализирания софтуер CLOCK PMS+ на своите партньори за обучителни цели.

С цел да стартира ефективното преминаване на всяко от училищата партньори към новата платформа, каним Ви да вземете участие в организирани и обезпечени от ПроАктивен Персонал серия от обучения за новите интерфейс, функционалности и съдържание на софтуера CLOCK PMS+.

Планът за онлайн обученията обхваща периода 8 юни – 6 юли 2023 г и по теми е както следва:

8  ЮНИ 2023, ЧТ
10:00 – 16:00
Ценообразуване и предлагани услуги 1

9 ЮНИ 2023, ПТ
10:00 – 16:00
Ценообразуване и предлагани услуги 2

15 ЮНИ 2023, ЧТ
10:00 – 16:00
Добрите практики за оперативна работа в Clock PMS+

19  ЮНИ 2023, ПН
10:00 – 16:00
Онлайн присъствие и взаимодействие с гости

22 ЮНИ 2023, ЧТ
10:00 – 16:00
Ресторанти, барове и сървиз

26 ЮНИ 2023, ПН
10:00 – 16:00
Модул мероприятия, права, потребители, мрежова сигурност. Ести.

Обучението е безплатно за членове на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. Регистрирайте се по-долу за съответния модул.

За уточнения, моля свържете се с Диана Банчева, 0885 321 361.