Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство

В хотел „Севастократор“ на комплекс „Арбанаси“ от 6 до 8 юли 2016 г. се проведе национално съвещание на директорите на училищата, членове на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България съвместно с МОН. Приветствие към всички директори отправи г-жа Игнатова – директор на дирекция „Образование“ в община Велико Търново, г-жа Розалия Личева – началник на РИО – Велико Търново и г-жа Надя Кантарева – изпълнителен директор на вестник „Азбуки“.

Поздравителен адрес към участниците беше връчен от председателя на регионалния съвет на КНСБ – Велико Търново – г-н Евгени Коев.

На съвещанието госпожа Магдалена Станулова  главен експерт по професионално образование в МОН запозна присъстващите с  новите  акценти в ЗУПО, измененията и допълненията на ЗПОО. Разгледаха се вариантите на учебните планове, по които професионалните гимназии ще могат  да обучват. Г-жа Маринова запозна директорите с работата на Междуведомствения съвет по туризъм към Министерството на туризма. Обърна се внимание на условията за провеждане на производствените стажове в морските курорти и за отношението на работодателите към кадрите в туризма. Постави се въпросът и за единният разходен стандарт за професиите готвач и хлебар-сладкар, които трябва да бъдат повишени, защото за тяхното обучение се изискват много средства. Разгледаха се възможностите на дуалното обучение. На учениците в професионалните гимназии трябва да им се покажат предимствата на тяхното обучение пред другите,а  работодателите трябва да помислят за  добри, компетентни наставници, които да имат желание да работят с млади хора, т.е работодателите трябва да стъпят в професионалните гимназии и съвместно с учителите да положат грижи за изграждането на добрите специалисти.

На тържествена церемония председателя на АУРХ  Малинка Маринова от името на всички присъстващи отправи приветствие към директорите, които са отдали голяма част от живота на своите училища. Благодарение на техния професионализъм, знания и компетентност професионалното образование в България съществува, развива се и се утвърждава.

С плакет за принос в развитието на професионалното образование и утвърждаване на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България бяха наградени:

  1. Александър Табаков – директор на ПГ по туризъм гр. Велинград;
  2. Божидар Цветков – директор на ПГ по туризъм гр. Банкя;
  3. Кръстина Чорбаджийска – директор на ПГ по туризъм гр. Кърджали;
  4. Рени Червенкова – директор на ПГ по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък;
  5. Станка Узова – директор на ПГ по туризъм гр. Бургас;
  6. Соня Стоянова – директор на Софийската гимназия по туризъм.

 

Невероятна изненада направи г-н Христо Христозов, член на съвета на Директорите на Лайтхаус Голф енд СПА  Хотел АД, който  подари на директорите, които се оттеглят от активна професионална дейност, ваучер за двудневна  почивка в хотелския комплекс Лайтхаус Голф, град Балчик.