Програми по кулинарни изкуства и туризъм на Института по кулинарни изкуства на Висшето училище по мениджмънт

доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на катедра „География на туризма“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“връчва наградата SMARTOURISM.BG в категория „Университетска програма“ на шеф Робин Вилареял за Програми по кулинарни изкуства и туризъм на Института по кулинарни изкуства на Висшето училище по мениджмънт

Leave a Reply