Създаване на СТЕМ умения и учебно съдържание

Програмата въвежда STEM (от англ. Science, Technology, Engineering, and Mathematics) образователната среда като един от успешните съвременни методики за учене чрез крос-дисциплинарна система от знания и умения, проектно-базирано учене и стимулиране на творческо и екипно развитие на задачите.

Въвеждането на STEM практики в образователната система предполага създаването на нови роли и педагогическа среда в училищата, която подкрепя технически, методически и политически интеграцията на учебните STEM дейности. Основна цел на програмата е да “въоръжи” преподаватели в различни нива на образователната система с пълния инструментариум от STEM практики, като очертае всички възможности – от ползване на готови помагала, до проектиране и изработване на индивидуални и адаптирани спрямо дисциплината и урока. Това ще позволи на учителските общности да ползват STEM методиките интегрирано, избирателно и интелигентно, отвъд консуматорското отношение към всяко ново и лесно продаваемо учебно помагало.

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена
Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, арх. Делчо Делчев, инж. Даниел Асенов, Станислав Дерменджиев

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

title

BGN 1.99

Per Month

Column

$ 99

Per Month

progress bar

44%


  Информация за контакт  Категория  Информация за фактура

  Фактурата да бъде издадена на
  Физическо лицеЮридическо лице

  Заявявайки желание за участие в обучението, давам съгласие на организаторите на обучението за видео-заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за целите на организацията и провеждане на обучението, и за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до личните си данни по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: dpo@proactive.bg