НИНА КУРТЕВА, учител по хотелиерство в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Leave a Reply