СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИЛИЩАТА ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

2018

  • Проучване на обучителните нужди на преподавателите от училищата по ресторантьорство и хотелиерство за преподаване на специализиран софтуер в областта на туризма(партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проучване на софтуерните активи и компютърна инфраструктура в училищата по ресторантьорство и хотелиерство за преподаване на специализиран софтуер в областта на туризма(партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на обучение по специализиран софтуер в областта на хотелиерството (партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал, ИТДК, КЛОК и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на обучение по специализиран софтуер за управление на ресурсите в областта на хотелиерството партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал, ИТДК, БизнесСофт и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство).
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на VR обучение в областта на хотелиерството партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал, ИТДК, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство.
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на VR обучение в областта на ресторантьорството партньорски проект на ХВХ Консултинг, ПроАктив Пероснал, ИТДК, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство.